7. 5. 2013 - FAVEA využívá moderní technologie

Koncem 20. století  si  farmaceutická společnost  FAVEA a. s., Kopřivnice, Česká republika vytyčila úkol  zavést  pokrokovou technologii  mikronizace částic (zmenšování rozměrů z milimetrů na mikrometry) pro  zvýšení  kvality  a  užitné hodnoty  svých  nově vyvíjených výrobků. mikronizace_1284Na laboratorním zařízení vyzkoušela metodu mikromletí u  řady léčivých substancí, vitaminů, minerálních látek, suchých rostlinných extraktů i komponent do kosmetických přípravků. Jakmile se objevily na trhu přípravky společnosti FAVEA s logem µ"-mikronizace, přestalo vytížené laboratorních zařízení kapacitně dostačovat a společnost zakoupila zařízení provozní.

Odborníci z oblasti  kosmetiky si uvědomili, že  budou mnohem úspěšnější, pokud  pigmenty pro dekorativní  kosmetiku budou  mikronizací zbaveny ostrých hran - na to je dámská kůže  zvlášť citlivá.  Navíc k dosažení intenzivnějších odstínů potřebovali menší množství pigmentů. (Např. jsme se dověděli, že moderní žena za život spotřebuje k líčení od 2 do 5 kg rtěnek).

Po zkomplementování provozní mikronizační linky a dovybavení zařízením pro současné sušení a vymrazování mohla FAVEA získávat mikročástice látek s ještě větší uniformitou v distribuci částic a s velmi nízkou vlhkostí. Současně vytvořila podmínky pro snížený výskyt aglomerovaných  mikronizovaných částic. Zároveň propracovala postupy spojené s využitím mikronizovaných účinných látek s technologií výroby tablet s velmi rychlou rozpadavostí a bezprostředním vstřebáváním mikronizované účinné látky v ústní dutině uživatele. Výše zmíněné úpravy vlastností látek mají vliv zejména na tzv. „ biologickou dostupnost".

Mikronizací látek s využitím „high-tech fluid jetu" se dosáhne zmenšení částic na limit do 5 mikronů, tím se významně zvýší povrch (např. z výchozí substance s částicemi  600 µm se počet částic pomletých na velikost 5 µm navýšil 1.750.000krát a povrch částic se zvětšil 120krát). Zvýšená biodostupnost může látku přivést do systémového oběhu organismu. Takto lze dosáhnout vyšší disoluční rychlosti, rychlejší absorpce. Zároveň umožní úpravu dávky, která zajistí stejný efekt a také nižší výskyt nežádoucích účinků. Úpravy látek mohou vést k dosažení  bioekvivalence  se zvoleným standardním přípravkem.

Látky, které mají nízký bod tání nebo jsou za normální teploty v tekutém stavu, nemůžeme upravit metodou mikronizace. Proto jsme vyvinuli jinou metodu, a to plnění tekuté a polotekuté náplně do tzv. tvrdých kapslí. Kapsle není vyrobená z želatiny, ale z rostlinného materiálu, a s jednou dávkou léčiva denně lze dosáhnout téměř okamžitých účinků (rychlejších než u šumivé tablety), nebo naopak dlouhodobějších.

Velmi často je nutné k olejové části přidat prášek – aktivní látku. V této chvíli nastává u klasických léčiv problém v tom, že od koncentrace 20% pevných složek se již směs chová jako pasta, kterou klasická kapslovací zařízení neumí plnit. Společnost FAVEA vyvinula metodu, díky které může být v kapsli až 80% pevných částic.

Nemůžeme říci, že by překonali přírodu, ale v tomto jediném případě se jí přiblížili … Užitek by z toho měli mít především těžce nemocní pacienti. A to bylo jejich cílem. Více technických detailů je na www.combicaps.com

 

Autor: PharmDr. Milan Krajíček