6. 6. 2011 - Nebojte se chyb – optimistický pohled na věc

Tam, kde to vypadá, že je všechno perfektní a žádné chyby se nepřipouštějí, nemůže vzniknout ani nic nového, co by firmu či člověka posunovalo dopředu.

Za největší chybu považuji, že lidé se snaží udělat svou práci příliš perfekcionisticky a bojí se, aby nechybovali. Místo aby svou veškerou   energii    investovali k dosažení úspěchu a trochu i riskovali, chovají se přespříliš opatrně a defensívně (obávají se chyb a neúspěchu). V reálném životě pak neudělají nic špatně, ale je to za velmi vysokou cenu. Pokud se někdo řídí strategií absolutní opatrnosti, vyhýbá se i zcela zásadním rozhodnutím.  Výsledek pak může být zcela opačný.erytritol_400

Velký strach vyzkoušet si něco nového panuje zejména v Německu. Projekt pro začínající podnikatele   (GEM)  každoročně    hodnotí    podmínky pro zakládání firem    ve   42 zemích a vystavuje Němcům smutné vysvědčení. 46,5 % dotázaných Němců ve věku 18 – 64 let by podnikat nechtělo vůbec z obavy, že by se jim v podnikání nemuselo dařit. Např. v USA není obava z krachu problémem pro celých 79 % dotázaných.

Internetový gigant Google dokonce prohlásil krach za princip svého podnikání a úspěch mu dává za pravdu. Firma totiž vede své zaměstnance k tomu, aby si nápady na nové služby prostě vyzkoušeli. Tímto způsobem vznikl například mimořádně úspěšný  Gmail. Některé nápady samozřejmě zkrachovaly hned v počátcích, neosvědčily se ve zkušebním provozu nebo na trhu neobstály. Krach je zde ovšem považován za normální, proto to méně bolí, když se testovací provoz nepovede. Vždy ale existuje šance, že další pokus může být trefou do černého.

Zakladatel IBM Thomas Watson zastával názor, že nejrychlejší cestou k úspěchu je zdvojnásobení počtu chyb. Bývalý velmi úspěšný šéf General Electric Jack Plch šel dokonce tak daleko, že chyby odměňoval.

V Evropě se tento způsob uvažování výrazněji nerozšířil. Připouštět chyby, krachy, nesázet jen na jistotu vyžaduje spoustu odvahy. Naprostá většina lidí si myslí, že  chyby    jsou  trapné a připravují nás o slávu a uznání, ba i o postavení - a to zejména v zaměstnání, kde nepřející kolegové přímo čekají na naše nezdary.

Mnoho firem zjistilo, že nemohou být úspěšné, pokud nebudou k chybám přistupovat otevřeně a poučovat se z nich. V jedné firmě analyzují chyby v rámci tzv. One Point Lessons. Pokud dojde k chybě, zúčastnění se sejdou a jasně vysvětlí, co se stalo. Z každého setkání vznikne protokol, který je stále k dispozici. Je-li nějaký pracovník pověřen novým úkolem, musí si nejprve projít texty z databáze One Point Lessons, aby neopakoval chyby svých předchůdců. Také farmaceutický koncern SchwarzPharma zavedl tzv. Lesson Learned Meetings, při kterých se analyzují společné nesnáze a vypracovávají se řešení problematických situací.

Fakt, že chyby mohou být i užitečné lze doložit na financích. Většina výzkumů potvrzuje, že firmy s dobrým managementem chyb jsou mnohem ziskovější než ostatní.

Tam, kde to vypadá, že je všechno perfektní a žádné chyby se nepřipouštějí, nemůže vzniknout ani nic nového, co by firmu či člověka posunovalo dopředu. Proto buďte sebevědomější. Pak s chybami i následnou kritikou se můžete vyrovnat snadněji. Ne každý dokáže reagovat pohotově, s vtipem, nebo určitou dávkou nadsázky. Zachovejte klid a zkuste vysvětlit svůj pohled na věc.

Upravil: PharmDr. Milan Krajíček

Zdroj: Janson Simone. Jak nabýt perfektní, ale úspěšný. Grada, 2010, 1. vydání