25. 9. 2017 - Operační program ZaměstnanostNa základě žádosti o podporu Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy FAVEA registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004450, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Favea umožní zvýšení definovaných kompetencí vybraných zaměstnanců v oblasti ekonomických, právních, manažerských a IT dovedností. Růst odborné způsobilosti zaměstnanců bude mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti firmy i zaměstnanců na trhu, zlepšení komunikace v rámci firmy a zlepšení řídící a výrobní efektivity procesů. To může mít vliv na zvýšení loajality zaměstnanců, snížení jejich fluktuace a navýšení obchodního obratu a zisku.

Cíle projektu
Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci firmy Favea a.s. a partnerské firmy Elementz Fiannční poradenství s.r.o. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zvýšení odborných znalostí a dovedností vybraných zaměstnanců bude mít vliv na zlepšení jejich výkonosti a efektivity práce, jejímž důsledkem bude vyšší konkurenceschopnost firmy na trhu.

Předpokládané výsledky
Celkem se vzdělávání zúčastní 15 osob, z toho bude 13 účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 4 zaměstnanci budou představovat skupinu osob ve věku 54+. Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.