16. 5. 2012 - Atrakcyjna alternatywa kapsułek miękkich

Twarde kapsułki (żelatynowe, hypromelozowe) należą do ulubionych form lekowych do podawania substancji czynnych pochodzenia chemicznego lub naturalnego. Kapsułki żelatynowe lub hypromelozowe wypełnione są mieszanką proszków, granulatów, peletkami lub mikropeletkami. Favea ukończyła rozwój preparatów w twardych kapsułkach, które wypełnione są substancjami czynnymi w formie dyspersji i roztworów olejowych.

Substancje czynne w formie dyspersji i roztworów olejowych są często zawarte w miękkich kapsułkach  żelatynowych, wykorzystywanych w produkcji leków i suplementów diety. Favea podjęła decyzję pójścia inną drogą. Zakupiła skomplikowane urządzenie produkcyjne do wypełniania twardych kapsułek dyspersjami i roztworami olejowymi. Spójna część wypełnionej kapsułki jest otoczona i uszczelniona paskiem, zabraniającym przedostaniu się płynu na zewnątrz otoczki. Pełni również rolę bezpiecznika uniemożliwiając wszelką manipulację z płynem wypełniającym kapsułkę.

100_3997_400W pełni zautomatyzowane urządzenie produkcyjne do wypełniania kapsułek gwarantuje precyzyjne dawkowanie i zamykanie części kapsułki paskiem uszczelniającym. Gotowe kapsułki można zapakować do blistrów lub do pojemników plastikowych. Konstrukcja urządzenia pozwala zminimalizować zużycie substancji pomocniczych w trakcie procesu produkcji, umożliwia wypełnianie kapsułek różnymi typami olejów, roztworami olejowymi, jak również wypełnianie wielofazowe.

Wypełnianie wielofazowe jest ciekawym procesem technologicznym. Do kapsułki może być wprowadzany olej równocześnie z peletkami zawierającymi substancję czynną. Peletki mogą być wykonane tak, żeby do rozpuszczenia doszło w konkretnym miejscu układu pokarmowego. Dział badawczo-rozwojowy Favea zformuował skład preparatu o właściwościach kwasoodpornych, który umożliwia uwalnianie substancji czynnej dopiero w jelicie cienkim.

Jakie są zalety twardych kapsułek z zawartością oleju? Łatwe dawkowanie w porównaniu z podawaniem łyżeczką lub pipetą. Ograniczenie nieprzyjemnych walorów smakowych specyficznych preparatów, np.olejów z ryb lub fosfolipidów Krill czy olejów omega-3 polinienasyconych kwasów tłuszczowych. Twarda kapsułka chroni również przed procesami utleniającymi, które u niektórych preparatów zawierających oleje w pojemnikach szklannych mogą dzięki powtórnemu otwieraniu pojemnika spowodować zmianę jakości produktu.

Zakupem urządzenia produkcyjnego do wypełniania twardych kapsułek zawartością o charakterze olejowym, Favei udało się zainicjować rozwój i produkcję leków i suplementów diety nowej generacji w eleganckiej formie kapsułek, z łatwą aplikacją, umożliwiającą dokładne dawkowanie nie tylko olejów naturalnych, roztworów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, karotenoidów i ksantofili, jak również dyspersji flawonoidów oraz innych przeciwutleniaczy, suspensji olejowych z peletkami zawierającymi gamę naturalnych substancji czynnych dozwolonych dla suplementów diety.

 

PharmDr. Milan Krajíček