Badania i rozwój

Dlaczego opracowywać nowe postacie leków w spółce FAVEA?

Wykorzystujemy fizykochemiczne właściwości substancji v stosunku do farmakokinetyki i wynikiem są znacznie lepsze efekty terapeutyczne dla pacjenta w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Staramy się korzystać z najnowszych wyników prowadzonych badań i stosować ciekawe substancje pomocnicze farmakopealnej i niefarmakopealnej jakości. Mikronizacja i komikronizacja substancji czynnych do rozmiarów mikronów o znacznej powierzchni i stabilnym ładunku gwarantuje jednolitość mieszanki bez dalszej możliwości podziału. Takie małe rozmiary dają możliwość detekcji znacznie wyższych poziomów w plazmie, tak samo jak znacznie szybsze zadziałanie.

Najnowszym wynikiem naszej pracy to dwuwarstwowe tabletki stosowane 1 raz dziennie lub tabletki umożliwiające przełamanie na dwie połówki, z zapasem spełniającym kryteria farmakopealne dla wagowej jednokierunkowości.

Kolejną perełką jest przekształcenie delta-mannitolu za pomocą roztworu wodnego substancji czynnej na beta-mannitol. Wprowadzenie wody jednak nie oznacza konieczność suszenia, co jest w dziedzinie technologii farmaceutycznej zjawiskiem absolutnie unikalnym. Biodostępność przez nas opracowanych formulacji jest prawie absolutna. Spółka FAVEA otrzymała w 2001 roku za jedno z rozwiązań nagrodę Innowacja roku.

Do kluczowych projektów badawczo-rozwojowych spółki FAVEA należą:

- obróbka substancji czynnych (substancji, ekstraktu, API, BPC)
- formulacja postaci leków - rdzenia
- powlekanie tabletek
- blistrowanie lub adiustacja