Výzkum a vývoj

Formulace lékové formy - jádra

- výběr vhodných pomocných látek
- volba velikosti a tvaru (designu) tablet
- vhodné vlastnosti pro potahování (radiální pevnost a oděr)

Výhody

- šetrné tabletování (soft tabletting)
- zachování biologické aktivity enzymů a proteinů, ovlivnění disolučního profilu aktivní látky (látek)
- rychlorozpustné formy (FD – fast dissolved)
- formy s postupným uvolňováním (SR – slow release)