O nás

Klíčové okamžiky v životě firmy FAVEA

Rok 1994 - založení společnosti FAVEA.

Rok 1998 - po čtyřletém experimentování jsme jako jedni z prvních instalovali linku pro mikronizaci látek, díky které 50 až 100x zmenšujeme rozměr částic, tím přinášíme zvýšenou biologickou dostupnost látek.

Rok 2000 - podařilo se nám zavést metodu šetrného lisování tablet a sledování zrání tablet SOFT TABLETTING, která je vhodná pro průmyslové zpracování mikronizátů nebo separátů s biologicky aktivními proteiny.

Rok 2001 - síla týmového řešení se naplno projevila při řešení grantových cílů, kdy jsme společně s akademickými pracovištěmi získali za zvýšení biologické dostupnosti polyfenolů cenu inovace roku 2001.

Rok 2002 - sledování celosvětových trendů a požadavky zákazníků vyústily v zavedení výroby submikronových disperzí v tekutém stavu a jejich konzervace bez syntetických přísad (preservative free).

Rok 2003 - po vstupu do Evropské unie jsme ve spolupráci s německou firmou Sabine Maurer zavedli do průmyslového měřítka výrobu nanočástic a přestoupili tak ze světa mikrokosmu do světa kvantového.

Rok 2004 - kouzlo sférických částic nás vedlo k zavedení výroby pelet, o rok později jsme vyvinuli i formy s postupným uvolňováním.

Rok 2006 - poznatky z imunologie a dostupnost lokálních surovin (mléka a kolostra) nás motivovaly k vyřešení separace biologicky aktivních proteinů, jejich sprejového sušení nebo lyofilizace a aplikace do lékových forem – tablet, opět použitím metod Soft tabletting.

Rok 2007 - dalším krokem v projektech s postupným uvolňováním bylo zavedení výroby dvouvrstvých tablet, které umožňují rychlý nástup účinku jedné složky kombinovat s pomalým uvolňováním složky druhé. Snažíme se většinu tablet potahovat z důvodů snadné aplikace, zlepšení vzhledu nebo pro prodloužení stability. Zde se nám podařilo realizovat jak původní formulace (www.easycoat.net), tak špičková zařízení „selflearning“. Je to první příspěvek společnosti FAVEA k celosvětovému trendu k zlepšení kvality vyráběných produktů iniciovaných FDA v roce 2007 (Process Analytical Technology – Quality by Design).

Rok 2008 - v roce 2008 proběhly experimentální práce pro zavedení PAT technologií u procesních zařízení pro výrobu pevných lékových forem za pomoci infračervené spektroskopie v blízké oblasti. Využívány jsou systémy firem Nicolet a Yokogawa. Ta dává možnost lépe pochopit nejmodernější úroveň používaných procesů a garanci špičkových produktů nabízených naší společností.