Výroba

Jištění jakosti

Systém jištění jakosti je ve společnosti FAVEA uplatňován soustavně, v závislosti na druhu výroby a v souladu se současnými mezinárodními trendy a /nebo legislativními požadavky na jištění jakosti, jakými jsou Správná výrobní praxe (SVP) nebo Systém kritických bodů ve výrobě potravin (HACCP).

Nově zaváděným principem je PAT technologie (Quality by design) ve spolupráci s firmou Nicolet a Yokogawa.

Systém jakosti je průběžně auditován a rozvíjen v závislosti na nových poznatcích v oboru, na aktualizaci legislativních požadavků i podle aktuálních potřeb společnosti, resp. jejich zákazníků. Odpovědnost za uplatnění systému jištění jakosti v činnosti jednotlivých útvarů společnosti je stanovena ve funkčních odpovědnostech příslušných manažerských funkcí.
Dodržování požadavků správné výrobní praxe je doloženo mezinárodně platným certifikátem SVP(GMP) a je ověřováno pravidelnými inspekcemi Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Společnost FAVEA a.s. je držitelem povolení k výrobě léčivých přípravků v rozsahu mj.:

- Výroba, primární a sekundární balení léčivých přípravku ve formě tablet
- Výroba, primární a sekundární balení hodnocených léčivých přípravku ve formě tablet (IMP)