Výzkum a vývoj

Proč vyvíjet lékové formy ve společnosti FAVEA?

Využíváme fyzikálně-chemických vlastností látek ve vztahu k farmakokinetice a výsledkem je produkt, který má podstatně větší terapeutický přínos pro pacienta ve srovnání se standardními řešeními.

Snažíme se využívat posledních poznatků výzkumu a používat zajímavé pomocné látky lékopisné i nelékopisné kvality. Mikronizace a komikronizace aktivních látek na rozměry mikronů s enormním povrchem a stabilním nábojem zaručuje uniformitu směsi bez další možnosti rozdělení. Takto malé rozměry dávají možnost detekce podstatně vyšších hladin v plazmě stejně jako rychlejší nástup účinku.

Posledními výsledky naší práce jsou dvouvrstvé tablety k aplikaci 1x denně nebo tablety umožňující dělení na poloviny, s rezervou splňující lékopisná kriteria hmotnostní stejnoměrnosti.

Další perličkou je konverze deltamannitolu pomocí vodného roztoku účinné látky na betamannitol. Vnesení vody ale neznamená nutnost sušení, což je ve farmaceutické technologii naprostý unikát. Biologická dostupnost námi vyvinutých formulací je téměř absolutní. Za jedno z řešení společnost FAVEA obdržela v roce 2001 cenu za Inovaci roku.

Mezi klíčové vývojové projekty výzkumu a vývoje společnosti FAVEA patří:

- úprava účinné látky (substance, extraktu, API, BPC)
- formulace lékové formy - jádra
- potahování tablet
- blistrování či adjustace